Niektórzy się upierają, że szabat, to jest sobota – siódmy dzień tygodnia. Pismo takiemu rozumowaniu zaprzecza. 

Moje poszukiwania wzięły się z dyskusji na temat tego, ile czasu był Jezus w grobie. No bo ewangelista Jan pisał, że Jezusa złożono w grobie w dniu przygotowania do szabatu. Adwersarz upierał się, ze szabat jednoznacznie wypada siódmego dnia tygodnia. Jak się poczyta wikipedię, to można do takiego wniosku dojść. No, mnie wikipedia nie przekonała i szukałem dalej.
No i znalazłem:

 

Kpł 23
1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte Pana, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte! 3 Przez sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat, jest zwołanie święte, nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy - to jest szabat dla Pana we wszystkich waszych siedzibach1. 

Pascha i Święto Przaśników 

4 Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. 5 W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. 6 A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana - przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. 7 Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. 8 Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie [w tym dniu] wykonywać żadnej pracy». 

Tutaj jest  wyjaśnione, że szabat to jest zwołanie święte i to dotyczy nie tylko siódmego dnia tygodnia ale też innych świąt 

Bóg powiedział, że siódmy dzień tygodnia jest szabatem ale nie powiedział, że szabat jest siódmym dniem tygodnia. Szabat dotyczy również innych świąt, gdzie jest mowa o zwołaniu świętym. 
Tego dnia nie wolno było wykonywać żadnej pracy.

 

A więc Pascha wypadała piętnastego dnia nissan i ten dzień mógł wypaść dowolnego dnia tygodnia. Tego dnia był szabat – zwołanie święte i tego dnia nie mogli żydzi wykonywać żadnej pracy. No i w swoim opisie Jan właśnie do tego się odnosił. No i mogło być tak, że szabat obowiązywał przez dwa kolejne dni, bo jeśli  Pascha wypadła szóstego dnia tygodnia, to żydzi świętowali również kolejny siódmy dzień tygodnia.