Nie jest prawdą, że w Chlebie jest również Krew Jezusa. Pismo temu zaprzecza. Trans substancji też Pismo zaprzeczaJezus powiedział tak:

J 6

55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.

W chlebie nie ma prawdziwego napoju, a w winie nie ma prawdziwego pokarmu. To wyklucza komunię pod jedną postacią.

 

Druga sprawa, to Jezus przyrównywał się do baranka paschalnego, a ten był rytualnie pozbawiany krwi, bo Żydom nie wolno było krwi spożywać.

 

Do tych, którzy by rytuał ostatniej wieczerzy chcieli pogrzebać:

Prawdziwy pokarm to taki, który się je, a prawdziwy napój to taki, który się pije. Nie da się więc spożywać Ciała i Krwi bez tego rytuału ostatniej wieczerzy.

 

Transsubstancja nie znajduje potwierdzenia w Piśmie, a wręcz przeciwnie, Pismo zaprzecza trans substancji.

J 6

30 Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? 31 Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba». 32 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. 33 Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».

 

Tutaj jest wyraźnie napisane, że to Ojciec daje ten Chleb z nieba. Jezus tutaj odwołuje się do manny, którą Żydzi jedli w drodze do ziemi obiecanej, no a w opisie manny jest:

 

Wj 16

13 Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki3 i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. 14 Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi4. 15 Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?»5 - gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. 16 To zaś nakazał wam Pan: Każdy z was zbierze dla siebie według swej potrzeby, omer na głowę. Każdy z was przyniesie według liczby osób, które należą do jego namiotu». 17 Izraelici uczynili tak i zebrali jedni dużo, drudzy mało. 18 Gdy mierzyli swój zbiór omerem, to ten, który zebrał wiele, nie miał nic zbywającego, kto zaś za mało zebrał, nie miał żadnego braku - każdy zebrał według swych potrzeb. 
19 Następnie Mojżesz powiedział do nich: «Niechaj nikt nie pozostawia nic z tego do następnego rana». 20 Niektórzy nie posłuchali Mojżesza i pozostawili trochę na następne rano. Jednak tworzyły się robaki i nastąpiło gnicie. I rozgniewał się na nich Mojżesz. 21 Zbierali to każdego rana, każdy według swych potrzeb. Lecz gdy słońce goręcej przygrzewało, topniało.

 

Z tego opisu wynika, że manny nie można było zostawić na później (przechowywać), bo się psuła, czyli później już nie nadawała się do spożycia. To był chleb tylko na teraz. Z Ciałem i Krwią Jezusa jest dokładnie tak samo. Więc trans substancja i przechowywanie Ciała i Krwi Jezusa nie jest w świetle pisma możliwe. Ciało i Krew Jezusa do spożycia, daje nam Ojciec w chwili, kiedy spożywamy chleb i wino w rycie ostatniej wieczerzy. No i myślę, że to się dzieje proporcjonalnie do naszej wiary. Im mniej człowiek wierzy, to i mniej otrzymuje. Co za tym idzie, to nie można sprofanować Boga, „profanując” chleb albo wino, bo trans substancja, to wymysł ludzi żądnych władzy. Można Boga sprofanować tylko w człowieku, który uwierzył i realizuje spożywanie Ciała i Krwi Jezusa w rycie ostatniej wieczerzy. (tutaj kłania się osiem błogosławieństw)