W Ewangelii Mateusza zakradł się błądBóg nie kłamie. Kłamią ci, którzy kwestionują to, co powiedział Bóg. Bóg się nie myli.

Mylą się tylko ludzie

Do komentarza usera ·  Prawa i prawda są niezmienne

„””””””Chrystus został ukrzyżowany w ŚRODĘ.
Noc 1 - z środy na czwartek ------------------------------------------------------ (umiera w środę wieczorem)
Noc 2 - z czwartku na piątek ------------------------------------------------------ (dzień pierwszy [1])
Noc 3 - z piątku na SOBOTĘ ( SABAT, siódmy (7) dzień tygodnia )----------- (dzień drugi [2])
Noc 4 - z soboty na NIEDZIELĘ ( Pierwszy dzień tygodnia ) ------------------- (dzień trzeci [3])

("W pierwszy dzień tygodnia (niewiasty) poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności.
A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. 
... Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.")””””””No ale skąd ta czwarta noc się wzięła? Przecież Jezus powiedział:

Mt 12

38 Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: «Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie». 39 Lecz On im odpowiedział: «Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. 40 Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.

 

A więc ta czwarta noc nie wchodzi w grę. Były trzy noce.

W KRK nikt tym, co powiedział Jezus, się nie przejmuje i z ich obliczeń wyszło, że były tylko dwie noce. ( z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę), no a u Ciebie są cztery noce. W pierwszym i w drugim przypadku jest to zaprzeczenie tego, co powiedział Bóg. Ja przedstawię swoją wersję:

Ostatnia wieczerza odbyła się w środę.  W czwartek przed zachodem słońca Jezus został złożony do grobu. No a to wynikało z przepisu prawa żydowskiego:

Pwt 21

22 Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie - 23 trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyścisz swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w posiadanie.

 

Żydzi uznali, że Jezus popełnił zbrodnię podlegającą karze śmierci (co jest kłamstwem) i dlatego pochowano Jezusa przed zachodem słońca.

Więc czwartek liczy się jako ten dzień pierwszy

Dzień drugi – piątek

Dzień trzeci – sobota.

Teraz noce:

Noc pierwsza – z czwartku na piątek

Noc druga – z piątku na sobotę

Noc trzecia z soboty na niedzielę.

Jezus zmartwychwstał w nocy z soboty na niedzielę

 

Miałem objawienie, że Jezus zmartwychwstał czwartego kwietnia o czwartej czterdzieści czasu jerozolimskiego, a więc przed wschodem słońca. Niedziela nie może się liczyć, jako dzień zmartwychwstania, w rozumieniu dnia i nocy.

 

Chrześcijanie nazwali noc zmartwychwstania – Wielką Nocą, stąd nazwa Wielkanoc. Według wyliczeń KRK, to ta Wielka noc jest drugą nocą, a nie trzecią. Wyznaczając liturgię Triduum Paschalnego, zlekceważyli to, co powiedział Bóg. 

 

Paradoks trzeciego dnia:

Sugerując się ewangelią Mateusza, że Jezus trzeciego dnia zmartwychwstanie:

Mt 17


22 A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzekł do nich: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. 23 Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie». I bardzo się zasmucili.

Coś mi zaczęło nie pasować. No bo według tych moich wyliczeń, to Jezus był trzy dni i trzy noce w grobie no ale zmartwychwstał czwartego dnia, a nie trzeciego dnia. To nie dawało mi spokoju. Wstrzymałem się z publikowaniem tej notki. Sprawdziłem jeszcze raz w Piśmie wpisując „trzech dniach” w wyszukiwarkę, no i sprawa się wyjaśniła. W Ewangelii Marka jest inaczej:

Mk 10

32 A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać: 33 «Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. 34 I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie».

Jeśli tutaj jest „po trzech dniach”, to znaczy – czwartego dnia.

Najwyraźniej w ewangelii Mateusza pojawił się błąd, bo inaczej, to nie dało by się pogodzić  dwóch wypowiedzi Jezusa.

Jedna, to że będzie w grobie trzy dni i trzy noce, a druga, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Właściwa wersja drugiej wypowiedzi, to: „po trzech dniach zmartwychwstanie”, a więc – czwartego dnia (żydowskie dni kalendarzowe)